Uppföljning av systemet med överlåtbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR7

rfr 2016/17 RFR7

Uppföljning av systemet med överlåtbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-89-6

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017

2016/17:RFR7

Förord

Våren 2009 beslutade riksdagen att införa ett system med överlåtbara fiskerät- tigheter i det pelagiska fisket, dvs. fiske av bl.a. sill och makrill. Syftet var att främja att fartygsstrukturen i den svenska fiskeflottan medverkar till att bevara fiskeresurserna och till ett fiske som i övrigt är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart.

I utskottens beredning av ärenden ingår enligt regeringsformen att följa upp och utvärdera riksdagsbeslut. Miljö- och jordbruksutskottet beslutade vid sitt möte den 19 maj 2016 att följa upp och belysa konsekvenserna av systemet med
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida