Uppföljning av undantag från normalskattesatsen för mervärdeskatt

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR13

Uppföljning av undantag från normalskattesatsen för mervärdeskatt

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-96-3

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012

2011/12:RFR13

Förord

Som ett led i skatteutskottets arbete med uppföljning och utvärdering av fattade riksdagsbeslut samt fördjupning av beredningsunderlaget i frågor som aktualiseras på utskottets område, beslutade skatteutskottet den 9 juni 2011 att följa upp undantag från normalskattesatsen för mervärdesskatt. Arbetet med uppföljningen inleddes under hösten 2011.

Utskottets grupp för uppföljning och utvärdering har utarbetat en förstudie, bevakat att uppföljningen har genomförts i enlighet med utskottets uppdrag samt lämnat synpunkter på områden som eventuellt kan behöva en fördjupad belysning och på arbetet i dess helhet.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.