Utbildningsutskottets offentliga utfrågning inför proposition om forskning och innovation

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR16

Utbildningsutskottets offentliga utfrågning inför proposition om forskning och innovation

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-48-3

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016

2015/16:RFR16

Förord

Utbildningsutskottet kallade den 3 mars 2016 till en öppen utfrågning i riksdagen inför proposition om forskning och innovation. Till utfrågningen inbjöds myndigheter, organisationer m.fl. för att ge sin syn på dessa frågor. I det följande redovisas programmet och en utskrift av den stenografiska uppteckningen som gjordes vid utfrågningen.

Stockholm i maj 2016

Lena Hallengren (S)

Cecilia Nordling

Utbildningsutskottets ordförande

Kanslichef

3

2015/16:RFR16

Program för öppen utfrågning inför proposition om forskning och innovation

Datum: torsdagen den 3
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.