Utbildningsutskottets offentliga utfrågning om hur ny kunskap bättre ska kunna komma till användning i skolan

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR16

Utbildningsutskottets offentliga utfrågning om hur ny kunskap bättre ska kunna komma till användning i skolan

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-78-9

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013

2012/13:RFR16

Förord

Utbildningsutskottet anordnade den 11 juni 2013 en offentlig utfrågning om hur ny kunskap bättre ska kunna komma till användning i skolan. Forskningen ger hela tiden ny kunskap som skolan kan ha nytta av. Det är angeläget att denna kunskap kan omsättas i praktisk nytta i klassrummet. Utbildningsutskottet har inom Riksdagsförvaltningen låtit utarbeta rapporten Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan (Rapporter från riksdagen 2012/13:RFR10), som publicerades samma dag och presenterades vid utfrågningen. Vid utfrågningen presenterade företrädare för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.