Utfrågningsprotokoll: EU, euron och krisen

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR2

Utfrågningsprotokoll EU, euron och krisen

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-92-5

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012

2012/13:RFR2

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.........................................................................................

3

Program............................................................................................................

4

EU, euron och krisen........................................................................................

5

Bilder, Lars Calmfors.........................................................................

38

Bilder, Lars Jonung ............................................................................

44

Bilder, Karolina Ekholm ....................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.