Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling

Redogörelse 2014/15:ER1

Sammanfattning

Europarådets parlamentariska församling har under 2014 vid flera tillfällen debatterat den demokratiska utvecklingen i Ukraina, följderna av Rysslands annektering av Krim och striderna i östra Ukraina. Beslutet i april 2014 att temporärt dra in Rysslands rösträtt samt andra sanktioner mot landet har präglat debatten. Vidare har församlingen diskuterat krisen i Syrien, flyktingars och invandrares situation och den terror som kristna och andra religiösa och etniska grupper utsätts för. Församlingen antog under året 29 rekommendationer, 62 resolutioner och ett yttrande. Den svenska delegationen deltog aktivt i debatterna i församlingen, ställde frågor, skrev deklarationer, upprättade rapporter och var valobservatörer.

Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar härmed den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2015-02-19 Bordlagd: 2015-02-19 Hänvisad: 2015-02-20 Motionstid slutar: 2015-03-06