Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling

Redogörelse 2016/17:ER1

Sammanfattning

Under 2016 debatterade församlingen vid flera tillfällen migration, flyktingkrisen och kampen mot terrorism. Liksom tidigare år stod också Rysslands annektering av Krim och utvecklingen i östra Ukraina högt på dagordningen. Besluten i april 2014 och i januari 2015 att temporärt dra in Rysslands rösträtt fick till följd att Ryssland inte presenterade en delegation 2016. Under året aktualiserades vidare oron för flera länders brist på respekt för sina åtaganden inom ramen för medlemskapet i Europarådet ytterligare. Situationen i Turkiet debatterades flitigt, främst efter kuppförsöket den 15 juli, men även innan dess. Den svenska delegationen har deltagit aktivt i församlingens verksamhet genom bl.a. flera inlägg i debatterna. Under året antog församlingen 56 resolutioner,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Redogörelsen bereds i utskott Inlämnad: 2017-02-21 Bordlagd: 2017-02-21 Hänvisad: 2017-02-22 Motionstid slutar: 2017-03-08

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.