Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2014

Redogörelse 2014/15:NR1

Sammanfattning

Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna bifogade berättelse om sin verksamhet under 2014. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets temasession den 8 april och rådets 66:e session den
28–30
oktober. Vidare innehåller berättelsen en översikt över verksamheten i den parlamentariska Östersjökonferensen, den arktiska parlamentarikerkonferensen och den parlamentariska Barentskonferensen.

Stockholm den 17 mars 2015

Hans Wallmark

Eva Hjelm

1

2014/15:NR1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning

Sammanfattning ..............................................................................................

1

Innehållsförteckning .......................................................................................

2
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2015-03-16 Bordlagd: 2015-03-17 Hänvisad: 2015-03-18 Motionstid slutar: 2015-04-01