Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2016

Redogörelse 2016/17:NR1

Sammanfattning

Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna bifogade berättelse angående sin verksamhet under 2016. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets 68:e session den 1–3 november samt en översikt över rådets övriga verksamhet under året.

Stockholm den 15 mars 2017

Hans Wallmark

Delegationsordförande

Lena Eklöf

–

–

–
Delegationssekreterare

Innehållsförteckning

1 Inledning
–
3

2 Huvuddragen i verksamheten 2016
–
5

Den politiska utvecklingen i Europa och Nordiska rådets roll
–
5

Flyktingkris, integrationsfrågor samt gräns- och id-kontroller
–
6

Arbetet mot gränshinder
–
6

3 Sveriges delegation
–
8

4 Nordiska rådets 68:e session i Köpenhamn den 1–3 november 2016
–
12

5 Presidiet
–
25

6 Utskotten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Redogörelsen bereds i utskott Inlämnad: 2017-03-16 Bordlagd: 2017-03-21 Hänvisad: 2017-03-22 Motionstid slutar: 2017-04-05

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.