OSSE:s svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2019

Redogörelse 2019/20:OSSE1

Redogörelse till riksdagen 2019/20:OSSE1

OSSE:s svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2019

Redogörelsens huvudsakliga innehåll

Den svenska delegationen till OSSE:s parlamentariska församling lämnar härmed redogörelsen för verksamheten inom den parlamentariska församlingen och den svenska delegationens arbete under 2019. Till redogörelsen bifogas en förteckning över de resolutioner som den parlamentariska församlingen antagit under perioden.

Stockholm den 12 februari 2020

På delegationens vägnar

Johan Büser ordförande

Fredrik Svensson sekreterare

1

2019/20:OSSE1

Innehållsförteckning

1

Hur Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa har vuxit

fram.................................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2020-02-12 Bordlagd: 2020-02-13 Hänvisad: 2020-02-14 Motionstid slutar: 2020-02-28

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.