Redogörelse för verksamheten inom Parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet (PA-UfM) och den svenska delegationens arbete under 2017

Redogörelse 2017/18:RS2

Sammanfattning

Frågor i fokus under 2017 har bland annat handlat om hållbar utveckling och nya arbetstillfällen i medelhavsområdet: Med4jobs och Agenda 2030 (”Sustainable Development and New Job Opportunities in the Mediterranean: Med4jobs and Agenda 2030”), vilket var huvudtemat för den årliga sessionen i Rom. I samband med sessionen överlämnades ordförandeskapet för församlingen från Italien till Egypten.

PA-UfM
har under året också behandlat frågor kopplade till migrationsströmmar, projektverksamhet i Gaza, innovationsfrågor och strategisk forskning, miljöfrågor för främjande av blå arbetstillfällen och tillväxt i Medelhavsområdet.

Bekämpandet av radikalisering, islamism och islamofobi, ungdomars framtidsutsikter, kvinnors deltagande i beslutsfattandet, trafficking samt villkor
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-02-15 Bordlagd: 2018-02-16 Hänvisad: 2018-02-27 Motionstid slutar: 2018-03-05