Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska delegationens arbete under 2014

Redogörelse 2014/15:RS3

Sammanfattning

Med utgångspunkt i visionen om att väl fungerande parlament ger starkare demokratier har organisationen för världens parlament, Interparlamentariska unionen, (IPU) under året verkat för de parlamentariska institutionernas utveckling och bidragit till diskussionerna inför framtagandet av den nya utvecklingsagendan. I IPU:s uppgifter ingår också att främja personliga kontakter mellan parlamentsledamöter i alla länder. Att hjälpa till med att bygga upp väl fungerande parlament är en ständigt växande del av IPU:s verksamhet. Un- der 2014 fokuserade IPU bl. a. på parlamenten i Egypten, Tunisien, Guinea- Bissau, Bangladesh och Burundi.

IPU antog under året resolutioner om värnandet av barn, särskilt ensamkommande flyktingbarn under krig och konflikter, parlamentens roll i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2015-02-20 Bordlagd: 2015-02-20 Hänvisad: 2015-03-03 Motionstid slutar: 2015-03-09