Riksrevisionens årsredovisning för 2018

Redogörelse 2018/19:RR1

Redogörelse till riksdagen 2018/19:RR1

Riksrevisionens årsredovisning för 2018

Riksrevisionen överlämnar härmed Riksrevisionens årsredovisning för 2018. Årsredovisningen beslutades den 18 februari 2019 av Stefan Lundgren.

Stockholm den 18 februari 2019

Stefan Lundgren

riksrevisor med administrativt ansvar

1

2018/19:RR1

Beslut, intygande och underskrift

Riksrevisorn med administrativt ansvar fattar beslut om Riksrevisionens årsredovisning enligt 4 a § lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen.

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Jag bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande.

Stockholm den 18
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-02-20 Bordlagd: 2019-02-26 Hänvisad: 2019-02-27 Motionstid slutar: 2019-03-13