Riksrevisionens redogörelse för granskning av Årsredovisning för staten 2015

Redogörelse 2015/16:RR4

Redogörelse till riksdagen

2015/16:RR4

Riksrevisionens redogörelse för granskning av Årsredovisning för staten 2015

Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Årsredovisning för staten 2015.

Härmed överlämnas revisionsberättelse över Årsredovisning för staten 2015 i enlighet med tilläggsbestämmelsen 9.17.6 till 9 kap. 17 § riksdagsordningen.

Riksrevisionen lämnar den 12 maj till riksdagen granskningsrapport
(RiR 2016:6) med iakttagelser gällande Årsredovisning för staten 2015.

Stockholm den 12 maj 2015

Margareta Åberg

Riksrevisor

Tryck: Elanders, Vällingby 2016

Tryck: Elanders, Vällingby 2016

Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2016-05-12 Bordlagd: 2016-05-17 Hänvisad: 2016-05-18 Motionstid slutar: 2016-06-01