Riksrevisionens redogörelse för granskning av Årsredovisning för staten 2018

Redogörelse 2018/19:RR4

Redogörelse till riksdagen 2018/19:RR4

Riksrevisionens redogörelse för granskning av Årsredovisning för staten 2018

Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Årsredovisning för staten 2018.

Härmed överlämnas revisionsberättelse över Årsredovisning för staten 2018 i enlighet med tilläggsbestämmelsen 9.17.6 till 9 kap. 17 § riksdagsordningen.

Stockholm den 13 maj 2019

Helena Lindberg

Riksrevisor

1

2018/19:RR4

2

2018/19:RR4

3

2018/19:RR4

4

2018/19:RR4

5

Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2019

Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-05-13 Bordlagd: 2019-05-14 Hänvisad: 2019-05-15 Motionstid slutar: 2019-05-29

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.