Riksrevisionens redogörelse för granskningen av Årsredovisningen för staten 2016

Redogörelse 2016/17:RR4

Redogörelse till riksdagen

2016/17:RR4

Riksrevisionens redogörelse för granskning av Årsredovisning för staten 2016

Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Årsredovisning för staten 2016.

Härmed överlämnas revisionsberättelse över Årsredovisning för staten 2016 i enlighet med tilläggsbestämmelsen 9.17.6 till 9 kap. 17 § riksdagsordningen.

Stockholm den 12 maj 2017

Ingvar Mattson

Riksrevisor

1

2016/17:RR4

2

2016/17:RR4

3

2016/17:RR4

4

2016/17:RR4

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2017 5
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Redogörelsen bereds i utskott Inlämnad: 2017-05-12 Bordlagd: 2017-05-17 Hänvisad: 2017-05-18 Motionstid slutar: 2017-06-01

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.