Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning 2014

Redogörelse 2014/15:RR2

Redogörelse till riksdagen 2014/15:RR2

2014/15:RR2

Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning 2014

Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Riksbankens årsredovisning för 2014.

Härmed överlämnas revisionsberättelsen över Riksbankens årsredovisning för 2014 i enlighet med tilläggsbestämmelsen 9.17.6 till 9 kap. 17 § riksdagsordningen (se bilaga).

Stockholm den 20 februari 2015

Jan Landahl

1

2014/15:RR2

2

2014/15:RR2

3

2014/15:RR2

4

2014/15:RR2

5

2014/15:RR2

6 Tryck: Elanders, Vällingby 2015
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Redogörelsen bereds i utskott Inlämnad: 2015-02-20 Bordlagd: 2015-03-03 Hänvisad: 2015-03-04 Motionstid slutar: 2015-03-18

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.