Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2016

Redogörelse 2016/17:RR3

Redogörelse till riksdagen

2016/17:RR3

2016/17:RR3

Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2016

Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2016.

Härmed överlämnas revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2016 i enlighet med tilläggsbestämmelsen 9.17.6 till 9 kap. 17 § riksdagsordningen (se bilaga).

Stockholm den 21 mars 2017

Stefan Lundgren
Tryck: Elanders, Vällingby 2017

Tryck: Elanders, Vällingby 2017

Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Redogörelsen bereds i utskott Inlämnad: 2017-03-22 Bordlagd: 2017-03-28 Hänvisad: 2017-03-29 Motionstid slutar: 2017-04-12

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.