Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2018

Redogörelse 2018/19:RR3

Redogörelse till riksdagen 2018/19:RR3

Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2018

Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2018.

Härmed överlämnas revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2018 i enlighet med tilläggsbestämmelsen 9.17.6 till 9 kap. 17 § riksdagsordningen (se bilaga).

Stockholm den 25 mars 2019

Helena Lindberg

1

2018/19:RR3

2

2018/19:RR3

3

2018/19:RR3

4

2018/19:RR3

Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2019 5
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Redogörelsen bereds i utskott Inlämnad: 2019-03-25 Bordlagd: 2019-03-26 Hänvisad: 2019-03-27 Motionstid slutar: 2019-04-10

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.