Riksrevisorernas årliga rapport 2014

Redogörelse 2013/14:RR5

Sammanfattning

Riksrevisorernas årliga rapport ska enligt tilläggsbestämmelse 3.8a.2 till 3 kap. 8 § riksdagsordningen lämnas som en redogörelse till riksdagen. Bilagt finns den av riksrevisorerna beslutade årliga rapporten 2014.

Stockholm den 26 maj 2014

Claes Norgren
–
Jan Landahl

Innehållsförteckning

Sammanfattning
–
1

Innehållsförteckning
–
2

Riksrevisorernas årliga rapport 2014
–
4

Inledning
–
6

1 Tillämpning av begreppet rättvisande bild
–
7

1.1 Riksrevisorernas bedömning
–
8

2 Myndigheter med delat ansvar
–
9

2.1 Intygande om rättvisande bild
–
9

2.2 Oklart ansvar för uppföljning
–
10

2.3 Felaktig redovisning av statens andra långfristiga värdepappersinnehav
–
11

2.4 Oklart ansvar för åtagande
–
11

2.5
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Redogörelsen bereds i utskott Inlämnad: 2014-05-26 Bordlagd: 2014-05-27 Hänvisad: 2014-05-28 Motionstid slutar: 2014-10-06

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.