Riksrevisorernas årliga rapport 2016

Redogörelse 2015/16:RR5

Sammanfattning

Enligt 12 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. ska de viktigaste iakttagelserna från effektivitetsrevisionen och den årliga revisionen samlas i en årlig rapport. Riksrevisorerna lämnar härmed den årliga rapporten 2016 som en redogörelse till riksdagen, med stöd av 9 kap. 18 § riksdagsordningen.

Stockholm den 26 maj 2016

Margareta Åberg
–
Ulf Bengtsson
–
Susanne Ackum

Innehållsförteckning

Sammanfattning
–
1

Inledning
–
3

Utgångspunkter för granskningsverksamheten
–
4

Uppgift och mandat
–
4

Riksrevisorernas målsättning och inriktning av revisionen
–
5

Anslag per utgiftsområden
–
7

Resultat från den årliga revisionen och effektivitetsrevisionen per utgiftsområde
–
9

Resultatet från den årliga revisionen
–
9

Generella
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2016-05-26 Bordlagd: 2016-05-26 Hänvisad: 2016-05-27 Motionstid slutar: 2016-06-10