Riksrevisorernas årliga rapport 2017

Redogörelse 2016/17:RR5

Sammanfattning

Enligt 12 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. ska de viktigaste iakttagelserna från effektivitetsrevisionen och den årliga revisionen samlas i en årlig rapport. Riksrevisorerna lämnar härmed den årliga rapporten 2017 som en redogörelse till riksdagen, med stöd i 9 kap. 18 § riksdagsordningen.

Riksrevisorerna Stefan Lundgren, Helena Lindberg och Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Stabschefen Lena Moritz har varit föredragande. Utredaren Hans Folkesson, utredaren Ingemar Eriksson, avdelningschefen för effektivitetsrevision Robert Boije och revisionsrådet Jonas Hällström har medverkat i den slutliga handläggningen.

Stockholm den 23 maj 2017

Stefan Lundgren
–
Helena Lindberg
–
Ingvar Mattson

Innehållsförteckning

Inledning
–
2

Generella
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Redogörelsen bereds i utskott Inlämnad: 2017-05-29 Bordlagd: 2017-05-29 Hänvisad: 2017-05-30 Motionstid slutar: 2017-06-13

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.