Riksrevisorernas årliga rapport 2019

Redogörelse 2018/19:RR5

Sammanfattning

Enligt 12 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. ska de viktigaste iakttagelserna från effektivitetsrevisionen och den årliga revisionen samlas i en årlig rapport. Riksrevisorerna lämnar härmed den årliga rapporten 2019 som en redogörelse till riksdagen, med stöd i 9 kap. 18 § riksdagsordningen.

Riksrevisorerna Stefan Lundgren och Helena Lindberg har beslutat i detta ärende. Revisionsledare Peter Johansson har varit föredragande. Revisionsrådet Jonas Hällström och enhetschef Lena Björck har medverkat i den slutliga handläggningen.

Stockholm den 24 maj 2019

Stefan Lundgren

Helena Lindberg

1

2018/19:RR5

Innehållsförteckning

1

Inledning.....................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Redogörelsen bereds i utskott Inlämnad: 2019-05-29 Bordlagd: 2019-05-29 Hänvisad: 2019-06-03 Motionstid slutar: 2019-06-13

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.