Riksrevisorernas årliga rapport

Redogörelse 2014/15:RR5

Sammanfattning

Riksrevisorernas årliga rapport ska enligt tilläggsbestämmelse 3.8a.2 till 3 kap. 8 § riksdagsordningen lämnas som en redogörelse till riksdagen. Bilagd finns den av riksrevisorerna beslutade årliga rapporten 2015.

Stockholm den 27 maj 2015

Claes Norgren
–
Margareta Åberg

Innehållsförteckning

Sammanfattning
–
1

Innehållsförteckning
–
2

Riksrevisorernas årliga rapport 2015
–
3

1 Inledning
–
4

2 Sammanfattande slutsatser från årets rapport
–
5

3 Iakttagelser från den årliga revisionen
–
10

3.1 Modifierade revisionsberättelser samt upplysningar
–
10

3.2 Intern styrning och kontroll
–
12

3.3 Redovisningsramverk inom statlig förvaltning
–
14

3.4 Avgifter och finansiella villkor
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2015-05-28 Bordlagd: 2015-05-28 Hänvisad: 2015-05-29 Motionstid slutar: 2015-06-12