Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2018

Redogörelse 2018/19:RJ1

Sammanfattning

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond överlämnar i enlighet med sina stadgar härmed årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2018. Därutöver ges en översikt över den forskningsstödjande verksamheten under samma tid.

Stockholm den 28 februari 2019

Göran Blomqvist

Verkställande direktör

1

2018/19:RJ1

Innehållsförteckning

Vd:s förord......................................................................................................

3

Översikt över den forskningsstödjande verksamheten 2018...........................

5

Arbetssätt, stödformer och kvalitetsbedömning ...........................................

5

Beviljade forskningsanslag...........................................................................

8

Övriga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-03-01 Bordlagd: 2019-03-05 Hänvisad: 2019-03-06 Motionstid slutar: 2019-03-20

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.