Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2016

Redogörelse 2016/17:RJ1

Sammanfattning

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond överlämnar i enlighet med sina stadgar härmed årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2016. Därutöver ges en översikt över den forskningsstödjande verksamheten under samma tid.

Stockholm den 23 februari 2017

Göran Blomqvist

vd

Innehållsförteckning

Vd:s förord 2016
–
3

Översikt över den forskningsstödjande verksamheten 2016
–
4

Arbetssätt, stödformer och kvalitetsbedömning
–
4

Beviljade forskningsanslag
–
6

Riktade satsningar
–
17

Områdesgrupper
–
24

Nordiskt samarbete
–
25

Övriga bidrag till forskning och kulturliv
–
25

Internationellt samarbete
–
26

Rönnbergska donationerna
–
28

Bidrag till lokalkostnader och indirekta kostnader
–
28

Uppföljning och utvärdering
–
28

Open
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Redogörelsen bereds i utskott Inlämnad: 2017-02-24 Bordlagd: 2017-02-24 Hänvisad: 2017-02-28 Motionstid slutar: 2017-03-13

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.