Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1966 års riksdag (liöstsessioncn) 1

Register 1966:Abu - höst

- höst

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1966 års riksdag (liöstsessioncn) 1

Register

över allmänna beredningsutskottets utlåtanden och memorial
vid 1966 års riksdag (höstsessionen)

H

Handikappade, vård av och sysselsättning för....................

Se även Körkortsutbildning etc.

K

Körkortsutbildning av rörelsehåmmade..........................

S

Samarbetsorgan, se Vägfrågor etc.

Spridning av veckoledigheten .................................

T

Trafikhaverikommissioner ...............................

Trafikolyckor, instruktion om åtgärder vid.................

Trafikproblemen i större tätorter .........................

Trafiksäkerhet, trafikundervisning och trafiksäkra bilar in. m

V

Veckoledigheten, se Spridning etc.

Vägfrågor, regionala samarbetsorgan för ...................

Vård utomlands .........................................

Överlämnande av ärende

ö

55

51

58

59

56

53

54

1 Bihang till riksdagens protokoll 1966. 11 samt. Register för höstsessionen