'Bankoutskottets register

Register 1918:Bu

''Bankoutskottets register.

1

Register

över bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års

riksdag.

I. Riksbanken. ^ a uti.

eller mem.

Avdelningskontor, ang. ombyggnad av bankens fastighet i Karlskrona...... 15.

» höjning av arvodet till kontorens revisorer .................. 32.

Avskrivning av osäkra fordringar ................................................................ 25.

Bankoreglementet, ang. vissa ändringar........................................................ 42, 67.

Bankoutskottet, ang. dess instruktion ........................................................... 83.

Bankovinsten, ang. dess användande ....................................................... 61.

Berättelse, fullmäktiges ..........................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida