Första lagutskottets register vid 1966 års riksdag (vårsessionen)

Register 1966:L1u

Första lagutskottets register vid 1966 års riksdag (vårsessionen)

1

Register

till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid

1966 års riksdag (vårsessionen)

A

Ackordsförhandling utan konkurs:

se God man (4)

Administrativa utslag:

skyldighet för förvaltningsmyndighet att motivera sina avgöranden 17

Adoption:

ökning av möjligheterna att adoptera utländska barn ............ 8

Aga:

se Barnmisshandel (32)

Aktiebolagslagen:

anpassning för mindre företag av aktiebolagslagstiftningen ...... 11

Allmänna ordningsstadgan:

se Tivolianläggningar (25)

Anhållen:

se Offentligrättslig verksamhet (27)

Anstaltsbehandling:

se Offentligrättslig verksamhet (27)

År rest:

se Offentligrättslig verksamhet (27)

B

Barnavårdslagen :

se
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida