Konstitutionsutskottets register

Register 1918:Ku

Konstitutionsutskottets register.

1

Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial

vid 1918 års lagtima riksdag.

Nr

Utlåtandets eller memorialets rubrik

Datum

Dess behandling uti

Anmärkningar

Första

kammaren

Andra

kammaren

1.

Med uppgift å vilande för-slag till ändringar i grund-lagarna från riksdagen år 1917:

l:o) angående ändrad lydelse

av §§ 49 och 53 regeringsfor-men samt § 2, § 37 mom. 1.

§ 42, § 43 mom. 2, § 54, § 55

och § 58 riksdagsordningen.

24 jan.

30 jan.

Antogs.

30 jan.

Antogs.

Ändringsförslaget

antaget. Riksdagens

skrivelse nr 16.

2:o) angående ändrad lydelse

av § 26 mom. b) riksdagsord-ningen.

30 jan.

Antogs.

30 jan.

Antogs.

Ändringsförslaget

antaget.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida