LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1891

Register 1891:prot Andra kammaren

Andra kammaren
REGISTER

ÖFVEIi

RIKSDAGENS

PROTOKOLL

LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1891.

ANDRA KAMMAREN.

>-

STOCKHOLM

1SAAC MARCUS’ BOKTR.-AKTIEBOLAG.

1891.

Förklaring öfver de i detta register förekommande förkortningar.

A. T. U.

Bev. U.

B ko. U.

F. T. U.

K. D.

K. U.

L. U.

S. U.

Särsk. U.

K. P.

K S.P.I
K.

Skr.

M. A. K.

M. F. K.

B. F.

R S.

P
Pag
-

betyder Andra

utlåtande

Kammarens tillfälliga utskotts betänkande,

IX

eller

bevillningsutskottets d:o

memorial 1).

d:o d:o.

bankoutskottets d:o d:o d:o.

Första Kammarens tillfälliga utskotts d:o d:o d:o.

kanslideputerades d:o d:o d:o.

konstitutionsutskottets d:o d:o d:o.

lagutskottets d:o d:o d:o.

statsutskottets d:o
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida