LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1918

Register 1918:reg

REGISTER

ÖTEK

RIKSDAGENS PROTOKOLL

MED

BIHANG

VID

LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1918

JÄMTE

FÖRTECKNING

ÖVER

UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL

SAMT

MATRIKEL ÖVER KAMRARNAS LEDAMÖTER

STOCKHOLM 1920

K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI

[8795 1 »]

Sami.

1

1

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16‘

Summarisk förteckning över riksdagens protokoll med bihang

vid lagtima riksmötet år 1918,

Protokoll.

Första kammarens protokoll, 5 band, innehållande 61 häften.

Andra kammarens protokoll, 6 band, innehållande 84 häften.

Bihang.

Avd. Band.

— 1: i—5 K. M:ts proposition nr 1, ang. statsverkets tillstånd och behov jämte bilagor.

— 2 K. M:ts proposition
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida