öfver jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1911

Register 1911:Ju

1

Register

*

öfver jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1911

års riksdag.

Nr å uti.

eller raern.

Afdikningar:

angående norrländska afdikningsanslaget och allmänna frost
minskningsanslaget

.............................................................................. 1: 7 4.

angående allmänna afdikningsanslaget................................. 1: 7 5, 107.

Almqvist, K.,

motion angående statsbidrag till landthushållningsskolan å

Brogård .................................................................................................. 1:24.

motion angående upplåtande af staten tillhörig mark till plats

för byggnad åt Drottning Sofias stiftelse i Vänersborg ......... 119.

Andersson, H., motion angående anslag till byggande af
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida