öfver jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1912

Register 1912:Ju

1

Register

4

öfver jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1912

års riksdag.

^ Nr å uti.

eller mem.

Afdikningar, ang. norrländska afdikningsanslaget och allmänna afdikningsanslaget

...................................................................................................... 1: 85.

Afvelscentra för nötboskap, ang. bidrag till upprätthållande af.................... 1: 5 3.

Allmänna afdikningsanslaget, ang.......................... 1: 8 5.

Almgren, Hjalmar, ang. personligt ålderstillägg åt extra kanslisekreteraren 1: 20.

Alnarp:

ang. byggnadsarbeten m. m. vid ................................................................ 1: 22.

ang. anslag till undervisningsmateriel för landtbruks- och mejeriinstitutet

vid ....................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida