över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1918

Register 1918:Ju

Register

över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1918

års riksdag.

Adelsnäs, trädgårdsskolan vid .............................................................

Alnarp:

bränsle vid ....................................................................................

institutionsbyggnad vid ..................................................................

hovbeslagsskolan vid.......................................................................

täckande av brist i expensanslaget ..........................................................

lantbruksinstitutet vid, förhöjning i ordinarie anslaget...........................

Alster av svenska lantbruket m. m. samt fiskerinäringen, avsättning i fram

mande länder av............................................................................................

Alträsk,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida