över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års

Register 1918:Su

1

Register

över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års

lagtima riksdag.

^ Nr å uti.

eller mera.

Abnormunder visningen:

ang. anslag till utgivande av en ordbok för dövstumma.........8 A: 193.

ang. anslag till utgivande av Tidning för dövstumma........... 8 A: 194.

ang. ändring i staten för institutet och förskolan för blinda å Tomteboda 8 A: 195.

ang. förstärkande av anslaget till hantverksskolan i Kristinehamn för

blinda . ....................................8 A: 196.

ang. tillfällig löneförbättring åt lärarpersonalen vid blindundervisningsanstalterna.

..................................8 A: 197.

ang. anslag till tryckning av blindskrifter..................8 A: i9S.

ang. anslag till understöd åt blindlärarelever
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida