Statsutskottets register vid 1966 års riksdag (vårsessionen)

Register 1966:Su

Statsutskottets register vid 1966 års riksdag (vårsessionen)

1

Register

över statsutskottets utlåtanden och memorial vid

1966 års riksdag (vårsessionen)

A

Abortförebyggande åtgärder, anslag till, jämte motioner........... 5: 127

Abrahamsson, A. F., förre värnpliktige löjtnanten, motioner om

viss ytterligare ersättning till............................... 72

ADB-området, riktlinjer för utbildning m. m. inom, jämte motioner 52

Aerotransport, Aktiebolaget, anslag till garanti till bolaget......... 9:12

Affärsverk, statens:

statsverkspropositionens framställningar rörande investerings
anslag

för kommunikationsverken, jämte motioner.......... 9

investeringsplan för kommunikationsverken.................. 9: 1

se vidare under de olika verken
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida