Statsutskottets register vid 1968 års riksdag (vårsessionen)

Register 1968:Su

Statsutskottets register vid 1968 års riksdag (vårsessionen)

1

Register

över statsutskottets utlåtanden och memorial vid

1968 års riksdag (vårsessionen)

A

AB-frågor, handläggningsordningen vid lönegradsplacering av

tjänster i samband med organisationsfrågor.................. 14

Abortförebyggande åtgärder, anslag till........................... 5: 21

ADB-system för fastighetsdata, anslag till....................... 2: 2

Aerotransport, Aktiebolaget, anslag till garanti till bolaget för 1967/68 9: 8

Affärsverk, statens:

statsverkspropositionens framställningar rörande investerings
anslag

för kommunikationsverken, jämte motioner.......... 9

investeringsplan för kommunikationsverken.................. 9:1

se vidare under de olika verken

Afrikainstitutet,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida