Statsutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen)

Register 1970:Su - höst

- höst
Statsutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen)

1

Register

över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1970 års riksdag

(höstsessionen)

A

Akademiker, motioner om förbättrad yrkesvägledning för ........ 176

Akademiska sjukhuset i Uppsala, utrustning .................... 212:5

Alkoholskadade, motioner om terapin inom den institutionsbundna

vården av ................................................ 177

Alternativ skola, motioner om en sådan ........................ 150

Andliga vården vid sjukhusen, motioner om .................... 151

Arbetskraft, grkesutbildad, motioner om åtgärder för att tillgodose

näringslivets behov av ...................................... 184

Arbetsmarknadsområdet, statistik- och prognosproduktion inom,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida