Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1891 års riksdag

Register 1891:Su

REGISTER

öfver

Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1891 års riksdag.

A.

N:o å uti. eller mera.

Acta matematica, anslag till utgifvande af tidskriften.....

Af vittring sverket, anslag till...................................................

Allmänna arbeten, som kontrolleras af väg- och vattenbyggnadsstyrelsen,

anslag till och vilkoren för anslagens

åtnjutande ......................................................................

Allmänna indragningsstaten, jemkning i kontanta anslaget

till ...........................................................................

Alnarps landtbruksinstitut, anslag till byggnadsarbeten

in. in. vid ...............................

» » anslag till högre undervisning

i mejerihushållning vid................................................

Allmänna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida