Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1911 års riksda

Register 1911:Su

REGISTER

öfver

Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1911 års riksda

Nr å uti.

eller mem.

Abnormlärare, ang. resestipendier åt ................................. 8: 168.

Abnormskolor, se Undervisningsanstalter.

*Acta Mathematica», ang. understöd för fortsatt utgifvande

af .................................................................................. 8: 193.

Akademien för de fria konsterna, ang. ändring i staten

för ...................................................................................... 8: 40.

Aktiebolaget Svenska ostasiatiska kompaniet, ang. understöd

till................................................................................ 7: 36; 70.

Aktier, statens, ang. beräknad utdelning i Luossavaara
Kiirunavaara
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida