Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1912 års riksdag

Register 1912:Su

REGISTER

öfver

Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1912 års riksdag.

A.

Nr å uti.

eller mem.

Abnormlärare, ang. resestipendier åt...................8:197.

Äbrahamsons stiftelse ä Näs, ang. anslag till..............95.

* Acta Mathematica», ang. anslag för fortsatt utgifvande af........ . 8: 219.

Affärsverksamhet, statens, ang. uppförande i riksstaten af inkomsttitlar under . 135:3.

Aktiebolaget Svenska Amerika Mexicolinjen, ang. understöd åt.......119.

Aktiebolaget svenska ostasiska kompaniet, ang. understöd åt........ 7:44.

Aktier, statens, ang. uppförande i riksstaten af beräknad utdelning å . . . . 135: 4.

Alkoholisthem, se Nykterhetens främjande.

Almer, J. S., motion om åvägabringande af utredning och förslag i fråga

om anläggning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida