Tredje lagutskottets register vid 1966 års riksdag (vårsessionen)

Register 1966:L3u

Tredje lagutskottets register vid 1966 års riksdag (vårsessionen)

1

Register

till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid

1966 års riksdag (vårsessionen)

A

Alcotest:

se Vägtrafik (22)

Avgasrenare:

se Luftvård (24, 25)

B

Bostadspolitik:

se Hyreslagstiftning (39)

Bostadsrätt:

angående prissättningen på bostadsrättslägenheter .............. 17

lag angående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1942 (nr 430)

om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt........ 39

Byggnadslagstiftning:

angående tralfikfria lekplatser ................................ 19

kungörelse om ändring i byggnadsstadgan den 30 december 1959 (nr

612) ...................................................... 43

lag om ändring i byggnadslagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida