Riksdagsstyrelsens föreskrift och allmänna råd till lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2022:1

Fulltextversion! Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

RFS nr: 2022:1

Rubrik: Riksdagsstyrelsens föreskrift och allmänna råd till lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter

Utfärdad: 16 juni 2022 Ändring införd:

1 kap. Inledande bestämmelser

Föreskriftens innehåll och tillämpningsområde

1 § Denna föreskrift innehåller bestämmelser om ersättning till talmannen, riksdagens ledamöter och ersättare. Bestämmelserna avser

–inledande bestämmelser (1 kap.),

–arvode (2 kap.),

–resekostnadsersättning (3 kap.),

–betalkort (4 kap.),

–traktamente (5 kap.),

–övernattningsbostad i Riksdagsförvaltningens bostadsbestånd (6 kap.),

–logiersättning (7 kap.),

–arbetsrum
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Utfärdad: 2022-06-16

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling