UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

rfs 1967:16 - höst

- höst
RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

UTKOM DEN 30 JUNI

1967 • NR 16

Nr 16

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning (Bankoreglementet)

fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med den 31 maj 1967

vidtagen ändring1

1 §

Utöver vad i lagen för Sveriges riksbank den 30 juni 1934 stadgas, skola

för förvaltningen av riksbanken i detta reglemente givna föreskrifter lända

till efterrättelse.

AVD. I.

Om sedelutgivningen och bankrörelsen

2 §

1 mom. Å de sedlar, som riksbanken utgiver, anbringas genom tryck

namnteckningar av fullmäktig eller tjänsteman, två i förening.

2 mom. Riksbanken är skyldig att, när så påfordras, vid sitt huvudkontor

inlösa sina sedlar efter den grund, Konung
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksdagens författningssamling

I Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, ingår föreskrifter om riksdagens förvaltning. I RFS ingår också föreskrifter som rör förvaltning av ekonomisk natur inom riksdagens myndigheter, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.