UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:16

- höst
RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

UTKOM DEN 30 JUNI

1967 • NR 16

Nr 16

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning (Bankoreglementet)

fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med den 31 maj 1967

vidtagen ändring1

1 §

Utöver vad i lagen för Sveriges riksbank den 30 juni 1934 stadgas, skola

för förvaltningen av riksbanken i detta reglemente givna föreskrifter lända

till efterrättelse.

AVD. I.

Om sedelutgivningen och bankrörelsen

2 §

1 mom. Å de sedlar, som riksbanken utgiver, anbringas genom tryck

namnteckningar av fullmäktig eller tjänsteman, två i förening.

2 mom. Riksbanken är skyldig att, när så påfordras, vid sitt huvudkontor

inlösa sina sedlar efter den grund, Konung
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling