UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

rfs 1967:23 - höst

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

UTKOM DEN 1 7 NOVEMBER

1967-NR 23

Nr 23

Riksdagens bankoutskotts beslut

angående ändrad lydelse av 18 § tjänstemannastadgan för riksdagen
ock dess verk (RFS 1967:8)

meddelat den 24 oktober 1967

Riksdagens bankoutskott har beslutat att 18 § tjänstemannastadgan för
riksdagen och dess verk1 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

18 §.

Löneavdrag som --hela tiotal.

Lön för månad i kronor

Procenttal

1900 ............................ 16

19013350 ............................ 18

33516050 ............................ 20

6051 22

Med lön ----beräknad månadslön.

Denna författning träder i kraft dagen efter den då den utkommit av
trycket.

1 Senaste lydelse av 18 § se RFS 1967:8
1 13 samt. 4 avd. Nr 23

MARCUS BOKTR. STHLM 1967 660744

Riksdagens författningssamling

I Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, ingår föreskrifter om riksdagens förvaltning. I RFS ingår också föreskrifter som rör förvaltning av ekonomisk natur inom riksdagens myndigheter, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.