UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1968:1

- höst
RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

t C ''11-1 f-J

UTKOM DEN 24 JANUARI

1968-NR 1

Nr 1

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning (Bankoreglementet)1

fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med t. o. m. höstsessionen

1967 vidtagna ändringar2

1 §

Utöver vad i lagen för Sveriges riksbank den 30 juni 1934 stadgas, skola

för förvaltningen av riksbanken i detta reglemente givna föreskrifter lända

till efterrättelse.

AVD. I.

Om sedelutgivningen och bankrörelsen

2 §

1 mom. Å de sedlar, som riksbanken utgiver, anbringas genom tryck

namnteckningar av fullmäktig eller tjänsteman, två i förening.

2 mom. Riksbanken är skyldig att, när så påfordras, vid sitt huvudkontor

inlösa sina
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling