Itiksdagens skrivelse Nr 480

Riksdagsskrivelse 1918:480

10

Itiksdagens skrivelse Nr 480.

Nr 480.

Godkänd av första kammaren den 21 juni 1918.
Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen med överlämnande av riksstat
för år 1919 samt till ägg sstat till riksstaten för år
1918.

(Statsutskottets memorial nr 257 A punkt 15 och nr 257 B punkt 8.)

Till Konungen.

Riksstat att gälla för år 1919 och intill dess ny statsreglering vidtager,
ävensom tilläggsstat till riksstaten för år 1918, får riksdagen härmed
överlämna.

Stockholm den 22 juni 1918.

Med undersåtlig vördnad.

Stockholm, 0. L. Svanbäcks boktryckeri, 1918.