Riksdagens skrivelse Nr 36

Riksdagsskrivelse 1918:36 - urtima

- urtima

8

Riksdagens skrivelse Nr 36.

Bil. 2.

Utgifter för kapitalökning.
Tillfälligt lån åt statens järnvägar.

I

Att täckas av

i

Svimma

!

lånemedel

andra stats-inkomster

Kronor

Kronor

| Kronor

Tillfälligt l&n åt statens järnvägar för beredande av
extra krigstidstillägg m. m. åt befattningshavare där-städes att utgå av tillfälliga lånemedel, förslags-an»lag, högst ............................................

19,000,000

19,000,000

Summa utgifter för kapitalökning

19,000,000

ffr 36.

Godkiind av första kammaren den 18 december 1918.
Godkänd av andra kammaren den 19 december 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen med överlämnande av extra
tilläggsstat till riksstaten för år 1918.

(Första särskilda utskottets memorial nr 27, p. 5:o.)

Till Konungen.

Extra tilläggsstat till riksstaten för år 1918 får riksdagen härmed
överlämna.

Stockholm den 19 december 1918.

Med undersåtlig vördnad.

STOCKHOLM. ISAAC MARCUS'' BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG, 1918.

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.