Riksdagens skrivelse Nr 372

Riksdagsskrivelse 1918:372

Riksdagens skrivelse Nr 372.

1

Nr 372.

Godkänd av första kammaren den 12 juni 1918.

Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl.

Maj:ts proposition angående anslag till rikets allmänna

kartverk ävensom en i ämnet väckt motion.

(Jordbruksutskottets utlåtande nr 120.)

Till Konungen.

I en till riksdagen den 26 februari 1918 avlåten proposition, nr 373,

har Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av bilagt utdrag av statsrådsprotokollet

över jordbruksärenden för samma dag, föreslagit riksdagen

l:o.

att

dels godkänna de av chefen för jordbruksdepartementet framlagda

förslagen till avlöningsstat och övergångsstat för den civila personalen

vid rikets allmänna kartverk, att gälla från
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida